.

 • Un grup de cercetători științifici cu vastă experienţă în domeniul biotehnologiei, înființează la data de 10.08.2000 SC BIOSOL PSI, o societate comercială cu răspundere limitată având ca principal obiect de activitate cercetarea în științele naturii.
 • Primul laborator lucrativ a fost un laborator de microbiologie industrială în cadrul căruia s-a desfășurat o activitate susținută de elaborare și implementare a unui studiu aplicativ original – adaptarea, însămânțarea și formarea unui nămol biologic activ în treapta biologica a Stației de Epurare ASTRA CORLĂTEŞTI.

 Certificat de inregistrare

 

 • 04.04.2005 S-a obținut Autorizația de mediu nr. 538
 • Activitatea de cercetare științifică a constat în elaborarea unor studii de soluție privind decontaminarea solurilor poluate cu produse petroliere. A fost experimentată metoda de bio-remediere atât „in situ” cat și „ex situ”, ca metodă de avangardă în România, pe terenuri contaminate aparținând PETROM SA

istoric

 

 • S-au pus bazele unui laborator de analize fizico-chimice pentru ape, sol și deșeuri.
 • S-au efectuat studii de soluție în vederea creșterii eficienţei stațiilor de epurare ale unor unități industriale, cum ar fi SC VRANCART BACAU, COMBINATUL CHIMIC VICTORIA FĂGĂRAŞ.
 • 06.06.2006 – S-a obținut certificatul de înregistrare nr. 31124 emis de Ministerul Sănătății, pentru monitorizarea de control a calității apei potabile.
 • 16.11.2006 – S-a oficializat procedura de colaborare cu Autoritatea de Sănătate Publică a județului Prahova precum, și procedura de acțiune în cazul depășirii valorilor.

dipl2006_1

 

.

 • S-au pus bazele unui laborator de analize de aer (emisii, imisii, zgomot).
 • A fost introdusă și dezvoltată în România metoda bio-remedierii solurilor poluate cu produse petroliere. În acest sens s-au efectuat lucrări de decontaminare de soluri poluate cu produse petroliere la UPETROM PLOIEŞTI, MICHELIN FLOREŞTI, STAŢIA DE SPĂLARE VAGOANE GHIGHIU, etc.
 • 16.07.2007 – Societatea a implementat cerințele SR EN ISO 9001:2005 conform Certificatului de Acreditare 489/2/3/1 emis de ROCERT BUCUREŞTI.
 • 17.07.2007 – Societatea este înscrisă în Registrul Potențialilor Contractori.
 • 16.11.2007 – Societății i s-a decernat premiul I în Topul Firmelor Prahovene stabilit de Camera de Comerț a județului Prahova pentru activitatea anului 2006.
 • 28.10.2008 – Societății i s-a decernat premiul II în Topul Firmelor Prahovene stabilit de Camera de Comerț a județului Prahova pentru activitatea anului 2007.
 • 17.12.2008 – Societatea a implementat cerințele SR EN ISO/CEI 17025/2005, conform Certificatului de Acreditare Li 737 emis de RENAR BUCUREŞTI.

dipl2008_2 dipl2007_1 dipl2008_1

.

 • Au fost elaborate studii de soluție privind epurarea apelor uzate menajere și industriale pentru beneficiari importanți, dintre care enumeram LUKOIL SA, KAUFLAND ROMÂNIA, ALEXANDRION GRUP, SC LADRISI, SC GOODIES, etc.
 • 24.06.2009 – Societatea s-a înregistrat la Ministerul Sănătății pentru activitatea de determinare de noxe profesionale.
 • 30.10.2009 – Societății i s-a decernat premiul VII în Topul Firmelor Prahovene stabilit de Camera de Comerț a județului Prahova pentru activitatea anului 2008.
 • 22.10.2010 – Societății i s-a decernat premiul I în Topul Firmelor Prahovene stabilit de Camera de Comerț a județului Prahova pentru activitatea anului 2009.
 • 10.01.2011 – Societatea a implementat cerințele SR EN ISO 14001:2005, conform certificatului 489/2/3/1 emis de ROCERT BUCUREŞTI.
 • 28.19.29011 – Societății i s-a decernat premiul I în Topul Firmelor Prahovene stabilit de Camera de Comerț a județului Prahova pentru activitatea anului 2010.

dipl2011_4dipl2009_1 dipl2009_2dipl2010_1 dipl2011_1 dipl2011_2 dipl2011_3

.

 • Modernizarea laboratoarelor societății, prin extinderea spațiului de lucru și achiziționarea de aparatură de laborator de înaltă tehnologie: spectrometru de absorbție atomica în flacără și cu cuptor de grafit, detector de ionizare în flacără (FID) pentru determinarea COT, prelevator izocinetic pentru pulberi la coş, gaz cromatograf cu spectrometru de masă, etc.
 • 28.10.2012 – Societății i s-a decernat premiul II în Topul Firmelor Prahovene stabilit de Camera de Comerț a județului Prahova pentru activitatea anului 2011 precum și Distincția de Excelenţă.
 • 07.03.2013 – Societatea a fost reacreditata RENAR conform cerințelor SR EN ISO/CEI 17025/2005, pentru un al doilea ciclu.
 • 25.10.2013 – Societății i s-a decernat premiul I în Topul Firmelor Prahovene stabilit de Camera de Comerț a județului Prahova pentru activitatea anului 2012.
 • Societatea a participat în calitate de co-finanțator la depunerea în cadrul Programului PARTENERIATE Competiția 2013, a următoarelor proiecte:
  • Metodologie de înaltă acuratețe, sensibilă, de detecție a nitrozaminelor contaminante din alimente vegetale – legume, obținute în regim controlat de fertilizare.
  • Hidrocarburi FISHER – TROPSCH din reziduuri vegetale contaminate cu produse petroliere.
  • Depoluarea solurilor contaminate cu produse petroliere prin oxidare chimică „in situ” cu nano particule microîncapsulate.

dipl2012_1

 • Despre noi

 • Contactați-ne