În cadrul acestui departament se oferă urmatoarele servicii:

  • punerea în funcțiune a stațiilor de epurare (tratamente fizico-chimice și microbiologice).

 

DSC00725

 

  • monitorizarea tratamentelor fizico-chimice și microbiologice a stațiilor de epurare a apelor uzate.
  • formarea de nămol biologic activ în treptele biologice ale stațiilor de epurare.

 

DSC00713

 

  • îmbunătațirea randamentelor în stațiile de epurare ape uzate industriale sau menajere.
  • decontaminarea solului poluat cu produse petroliere prin metode de bioremediere “in situ”- (local) sau “land farming” – (pe platformă de decontaminare autorizată)
  • asistență tehnică de specialitate pe probleme de mediu.

 

DSC00723

 

  • realizare documentație necesară obținerii autorizațiilor de mediu.

 

 

 

  • Servicii

  • Contactați-ne