Apă potabilă

 

Prin apă potabilă se înțelege apa destinată consumului uman. Aceasta poate fi:

 • orice tip de apă în stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut, la prepararea hranei ori pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei și indiferent dacă este furnizată prin rețea de distribuție, din rezervor sau este distribuită în sticle ori în alte recipiente;
 • toate tipurile de apă folosită ca sursă în industria alimentară pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori substanțelor destinate consumului uman

 

apa_potabila.

În țara noastră, apa potabilă este definită și reglementată prin Legea 458/2002 – privind calitatea apei potabile, completată și modificată prin Legea 311/2004.

Monitorizarea calității apei potabile trebuie efectuată de laboratoare autorizate de Ministerul Sănătății sau autoritățile de sănătate publice județene, atât pentru producătorii sau distribuitorii de apă potabilă cât și pentru persoane fizice deținătoare de foraje (fântâni, pompe manuale sau electrice).

Pentru efectuarea analizelor de apă potabilă, Laboratorul de mediu Biosol a solicitat și a obținut înregistrarea la Ministerul Sănătății pentru prelevarea și efectuarea analizelor de monitorizare și control a apei potabile. În același timp, a încheiat un protocol de colaborare cu Direcția de Sănătate Publică Prahova.

sigle

Probele de apă potabilă pot fi prelevate de către personalul laboratorului conform standardelor de prelevare SR EN ISO 5667-5:2007 și SR EN ISO 19458/2007 sau de către beneficiar, conform instrucțiunilor oferite de către laborator. Recoltarea se poate face din rețeaua de distribuție, din rezervoare, din puțurile de apă potabilă sau, dacă este distribuită, din sticle ori în alte recipiente. Laboratorul dispune de echipament de prelevare și recipiente specifice fiecărui loc de prelevare.

Laboratorul de mediu Biosol efectuează analize de control a potabilității apei prin determinarea unui set minim de indicatori fizico-chimici și bacteriologici, conform Legii apei potabile 458/2002 modificată și completată prin Legea 311/2004:

.

Indicatori

Fizico-chimici

Microbiologici

Amoniu

Număr de colonii la 22 °C

Azotați

Număr de colonii la 37 °C

Azotiți

Bacterii coliforme

Cloruri

Escherichia coli

Clor rezidual liber

Enterococi

Conductivitate

Duritate

Oxidabilitate

pH

Turbiditate

 

.

Apă subterană

 

Ape subterane sunt apele care se află în golurile scoarței pământului. Apele subterane iau naștere din precipitațiile care se înfiltrează în pământ, sau înfiltrațiile de apă din albia apelor curgătoare și stătătoare (râuri, fluvii, lacuri). Această pătrundere a apei prin straturile permeabile este oprită de o rocă impermeabilă, formându-se astfel pânze de ape freatice, de cele mai multe ori pe diferite niveluri de adâncime (straturi).

 

apa_subterana

 

Nivelul sau oglinda apei freatice se poate observa în fântâni, fiind un indicator al cantității de apă subterană. Apele subterane, la fel cu cele de la suprafață, curg sub acțiunea forței gravitaționale, însă viteza de scurgere a apelor subterane este mai redusă, fiind influențată de natura rocii (mărimea granulelor sau porilor) care joacă și rolul de filtru, poziția apelor fiind schițată pe hărți hidrografice.

Apele subterane ies la suprafață sub formă de izvoare, a căror apă este filtrată și are o concentrație diferită în minerale.

Activitățile umane pot să influențeze negativ calitatea (prin poluarea aerului, solului sau a apelor de la suprafață) și cantitatea apelor subterane (printr-o folosire irațională a apei). Cauze naturale sunt în primul rând seceta prin cantitate redusă, sau lipsa precipitațiilor.

Sunt două categorii de analize care se efectuează în mod curent în laborator pentru apele subterane :

 • analize din forajele de observație pentru monitorizarea contaminării stratului freatic cu diferiți poluanți care rezultă din activitățile industriale. Rolul activității de monitorizare a apelor subterane poate consta în:
  • semnalizarea detecției poluărilor incipiente a apelor;
  • controlul și verificarea eficienței strategiilor de protecție;
  • evaluarea tendințelor de evoluție a calității apelor;
  • evaluarea impactului asupra mediului.

Indicatorii de analizat sunt stabiliți de către autoritățile de mediu prin Autorizații de mediu, sau Autorizații de gospodărire a apelor.
Prelevarea probelor din forajele de observație se efectuează de către personalul laboratorului conform standardului de prelevare ISO 5667-11:2009, cu ajutorul unor dispozitive de prelevare speciale (bailere) .

 • analize din foraje de apă potabilă – pentru verificarea și controlul calității apei subterane în vederea consumului uman.

 

Ape minerale naturale,
conform HG 1020/2005

 

Apele minerale sunt apele provenite dintr-o sursă naturală (izvor), sau forată artificial (sondă) și care prin structura lor fizică și compoziția lor chimică – de obicei complexă – pot exercita efecte terapeutice. Ele au o compoziție chimică constantă, raportată la fluctuațiile anuale.

 

apa_minerala

 

Din punct de vedere hidrochimic apele minerale românești sunt hidrogen-carbonatate (anionul principal – HCO3), clorurate (anionul principal – Cl) sau sulfatate (anionul principal- SO42+).

Apele minerale sunt grupate în ape minerale naturale (carbogazoase sau plate) destinate prioritar îmbutelierii (ca ape minerale naturale de consum alimentar) și ape minerale terapeutice utilizate în cura internă sau externă pentru tratarea diferitelor afecțiuni.

Probele de apă minerală sunt prelevate de către personalul laboratorului conform standardelor de prelevare SR EN ISO 5667-5:2007 și SR EN ISO 19458/2007, ținând cont și de prescripțiile din SR 4450:1997 – Ape minerale naturale.

Conform HG 1020:2005 – Hotărâre pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare și comercializare a apelor minerale naturale se pot efectua analize pentru determinarea următorilor indicatori:

 • Indicatori fizico-chimici (la sursă)
 • Indicatori privind puritatea originii apei (la sursă)
 • Constituenți prezenți în mod natural în apele minerale naturale
 • Indicatori microbiologici

 .

Indicatori fizico-chimici
(la sursă)

Indicatori privind puritatea
originii apei (la sursă)

Temperatură

Amoniu

pH

Oxidabilitate
(CCOMn)

Conductivitate

Zinc

Cloruri

Fenoli

Sulfați

Substanțe tensioactive
(care reacționează cu albastru de metil)

Hidrogen-carbonat

Hidrocarburi policiclice aromatice
(PAH)

Calciu

Tetracloretan și tricloretilenă

Magneziu

Trihalometani

Sodiu

Pesticide

Potasiu

Fier total

Reziduu sec

Oxigen dizolvat

Dioxid de carbon

Hidrogen sulfurat

 .

Constituenți prezenți în mod natural

Indicatori microbiologici
în apele minerale naturale

Stibiu

Escherichia coli și alți coliformi
la 37ºC și 44,5 ºC

Arsen

Streptococi fecali

Bariu

Bacterii anaerobe sulfito-reducătoare

Bor

Pseudomonas aeruginosa

Cadmiu

Număr total de bacterii la 37ºC

Crom

Număr total de bacterii la 22ºC

Cupru

Cianuri

Fluoruri

Plumb

Mangan

Mercur

Nichel

Nitrați

Nitriți

Seleniu

 .

Probele de apă potabilă pot fi prelevate de către personalul laboratorului conform standardelor de prelevare în vigoare sau de către beneficiar, conform instrucțiunilor oferite de către Laboratorul de mediu Biosol, întocmindu-se de fiecare dată Fișe de prelevare. La sediu, probele sunt recepționate, înregistrate, codificate, eșantionate și etichetate, după care sunt distribuite în laboratoarele specializate pentru analizele fizico-chimice și/sau microbiologice. Codul se păstrează pe tot traseul probei de la înregistrare până la emiterea buletinului de analiză, asigurându-se astfel trasabilitatea încercărilor efectuate. Rezultatele determinărilor analitice se notifică în Rapoarte de încercare.

 

Pentru toate tipurile de analize de apă, sol și aer se utilizează aparatură performantă, de ultimă generație, care este achiziționată de la firme consacrate, specializate în comercializarea de echipamente de laborator și care sunt distribuitori ai unor firme de renume: VELP, ABLE &JASCO, MEMMERT, HACH-LANGE, LABTECH, KERN&SOHN, GBC SCIENTIFIC EQUIPEMENT PTY, ADVENTURE PRO, etc.

 

aparate_apa_potabila

 

Toate echipamentele utilizate sunt etalonate și verificate metrologic de către Institutul Național de Metrologie București, Biroul Regional de Metrologie Legală Ploiești sau alte laboratoare de etalonare acreditate RENAR.

Metodele analitice utilizate la efectuarea încercărilor sunt:

 • volumetrice, gravimetrice, electrochimice
 • spectrofotometrice de absorbție moleculară în UV/VIS
 • spectrofotometrice în IR cu tranformanţă Fourier – FTIR
 • spectrometrice de absorbție atomică în flacără și pe cuptor de grafit – FAAS și GFAAS
 • cromatografice de lichide – HPLC
 • cromatografice în fază gazoasă GC-ECD, GC-MS

Laboratorul de mediu Biosol are în vedere în permanență respectarea cerințelor SR EN ISO 17025:2005 în ceea ce privește asigurarea calității rezultatelor. În acest sens sunt utilizate materiale de referință certificate, control primar, secundar și terțiar prin participare la scheme de comparări inter-laboratoare din cadrul comunității europene.

 

interlaboratoare

 • Servicii

 • Contactați-ne