Laboratorul de Mediu Biosol este abilitat de către Ministerul Sănătății – Direcția Sănătate Publica și Control în Sănătate publica, pentru determinări de noxe profesionale, conform certificatului de abilitare nr.89/2011.

Determinările de noxe profesionale se efectuează în scopul verificării calității aerului din atmosfera locurilor de munca și încadrării în limitele stabilite de către legislația SSM în vigoare.

 

imisii

 

Aceste determinări sunt:

 • determinări de agenți chimici: acid azotic, acid clorhidric, acid sulfuric, acroleina, alcool metilic, amoniac, anilina, benzen, cloroform, fenol, formaldehida, hidrocarburi alifatice, hidrogen sulfurat, hidroxizi alcalini, mangan, oxizi de azot, oxizi de carbon, oxizi de sulf, tetraclorura de carbon, toluen, xileni.
 • determinarea de agenți fizici: iluminat, temperatură, umiditate, viteză și direcție vânt, zgomot
 • determinări de agenți fizico-chimici: pulberi (fracție totală)

Laboratorul efectuează aceste încercări în conformitate cu metode corespunzătoare, în vigoare, publicate în standarde internaționale, regionale, naționale, metode aparținând MICh / MS sau metode DRÄGER cu tuburi colorimetrice. Metodele de analiză utilizate sunt metode electrochimice, volumetrice, spectrofotometrice și metode cu analizoare portabile.

Principalele echipamente utilizate sunt:

1. Analizoare portabile pentru determinările în teren:

 • Analizor gaze VRAE
 • Analizor COV ION SCIENCE Phocheck Tiger
 • Pompe recoltare aer FLITE și CASELLA Apex
 • Pompă DRÄGER Accuro cu tuburi colorimetrice Dräger
 • Termohigrometru TESTO 610
 • Termoanemometru TESTO 425
 • Termoanemometru TESTO 425
 • Barometru TESTO 511
 • Luxmetru TESTO 540
 • Sonometru integrator SOLO SLM

2.Echipamente pentru încercările analitice din laborator:

 • Spectrofotometre UV/VIS HACH LANGE DR 3000/5000
 • Gaz cromatograf GC-MS THERMO ISQ
 • Absorbție atomică GBC SensAA și GBC Avanta PM
 • Balanțe analitice OHAUS Adventurer Pro AV 264 / KERN ALJ 220
 • Multi-parametru THERMO Versa Star 92

 

 • Servicii

 • Contactați-ne