Activitatea de cercetare științifică este domeniul principal de activitate al societății. Cadre cu înaltă calificare profesională și vastă experiență abordează urmatoarele tematici de cercetare științifică:

 • studii de soluție privind identificarea riscurilor de mediu și indicarea soluțiilor practice de prevenire și combatere
 • studii de soluție pentru reabilitare ecologică a zonelor poluate
 • studii de soluție privind depoluarea apelor uzate industriale și/sau menajere
 • studii de soluție privind depoluarea solului contaminat (produse petroliere, alți compuși organici)
 • studii de soluție privind decontaminarea diferitelor reziduuri industriale (șlamuri petroliere, gudroane acide, etc)

Personalul de cercetare este alcătuit din cercetători științifici cu grade de CS, CPIII, CPII, doctoranzi ce au efectuat studii de pregătire în țară și în străinătate. Colectivul de cercetători din domeniul microbiologiei a obținut în regie proprie microorganisme modificate genetic capabile să biodegradeze impurificatori periculoși ai apelor idustriale uzate cum ar fi cianuri, fenoli, produse petroliere, metale grele, etc.

 

DSC00729

 

Colectivul de cercetare științifică al SC BIOSOL PSI este alcătuit din:

 • Popovici Dan Paulian, cercetător științific principal II
  • 15 ani SCPP Măgurele Prahova, secretar științific 1997-1992;
  • 7 ani SC Biosys SRL Ploiești, director, 1992-1998;
  • 3 ani SC PROBIO CERCETARE SA Brazi, director general, 1998-2000;
  • 14 ani SC BIOSOL PSI SRL Ploiești, director general, 2000-2014;
   Coordonator al activităților de cercetare privind biotehnologii în pomicultură (65 lucrări științifice), biotehnologii în domeniul mediului (12 lucrări științifice)
 • Popovici Maria, cercetător științific principal III
  • 4 ani Combinatul Petrochimic Brazi, șef instalație epurare, 1978-1982;
  • 13 ani ICECHIM București – ZECASIN SA, șef laborator, 1982-1995;
  • 5 ani SC PROBIO CERCETARE SA, Director științific, 1995-2000;
  • 14 ani SC BIOSOL PSI SRL, director științific, 2000-2014
   Cercetare științifică ca microbiolog în biotehnologii de mediu; 12 lucrări, 1 brevet de invenție nr. 111567 „Procedeu de biodegradare a compușilor ionici și nitrilici din ape uzate”
 • Teodorescu Florica, cercetător științific principal III;
  • 10 ani INCERP , șef de laborator, 1989 – 1998;
  • 10 ani ROMPETROL, șef de laborator, 1989-2008;
  • 7 ani SC BIOSOL PSI SRL, manager calitate, 2008-2014
   Cercetare științifică ca specialist inginer chimist; coautor 32 de lucrări științifice.

 

Ca urmare a rezultatelor cercetărilor intreprinse în perioada 1998 – 2008, colectivul de cercetare a elaborat o tehnologie originală de depoluare a solurilor contaminate cu produse petroliere, bazată pe metoda „bio-remedierii”, folosind cu succes biopreparate cu microorganisme condiționate în stare latentă sub formă de pulberi, și activate conform unei metodologii proprii ,care ține cont de substratul de aplicare. În următoarele imagini se vede solul înainte și după depoluare.

 

istoric

.

În aceeași perioada s-au efectuat studii de soluție în vederea creșterii eficientei stațiilor de epurare ale unor importante unități industriale, cum ar fi SC VRANCART BACĂU, COMBINATUL CHIMIC VICTORIA FAGARAȘ, prin formarea de nămoluri biologic active adecvate impurificatorilor specifici, folosind biopreparate proprii sau de import, activate și condiționate diferențiat.

Rezultatele cercetărilor științifice au făcut obiectul unor comunicări în cadrul unor sesiuni de comunicări științifice, după cum urmează:

 • „Bio-remedierea, tehnologie de viitor în depoluarea solului contaminat cu produse petroliere”, 2000, Sesiunea de comunicări științifice UPG Ploiești
 • „Experimentare pilot privind aplicarea tehnologiei de bio-remediere „in situ” la schela de extracție Băicoi”, 2003, Sesiunea de comunicări științifice a ICPG Câmpina
 • „Studiu de caz privind decontaminarea unor suprafețe de sol poluate cu produse petroliere aparținând SNP PETROM”, 2004, Sesiunea de comunicări științifice BIOSOL

În perioada 2008-2012 rezultatele cercetărilor științifice obținute în laborator și parcele pilot au atins faza de dezvoltare și au fost aplicate în practica. În acest sens, au fost efectuate lucrări pe baza de contract, având ca obiect atât depoluarea solurilor cât și a apelor contaminate cu produse petroliere. Beneficiari: UPETROM PLOIEȘTI, MICHELIN FLOREȘTI, STAȚIA DE SPĂLARE VAGOANE GHIGHIU, LUKOIL SA, KAUFLAND ROMÂNIA, ALEXANDRION GRUP, SC LADRISI, SC GOODIES, etc.

În anul 2013 SC BIOSOL PSI SRL a participat, alături de parteneri importanți ca UPG Ploiești, INCDP-ICECHIM București și ICDLF Vidra, în calitate de co-finanțator la depunerea a trei proiecte de cercetare științifică din cadrul Programului UEFISCDI – „Parteneriate 2013”, după cum urmează:

 • „Depoluarea solurilor contaminate cu produse petroliere, prin oxidare chimică „in situ” cu nano-particule incorporate”.
 • „Hidrocarburi Fischer-Tropsch din reziduuri vegetale contaminate cu produse petroliere”.
 • „Metodologie de înaltă acuratețe, sensibilă, de detecție a nitrozaminelor contaminante din alimente vegetale – legume, obținute în regim controlate de fertilizare”.

 

 • Servicii

 • Contactați-ne