Laboratorul Biosol

efectuează analize fizico-chimice, microbiologice și măsoară emisii, imisii și nivel de zgomot.
Acreditat RENAR conform cerințelor standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018.
Laboratoarele și echipamentele folosite sunt dintre cele mai moderne, permițând efectuarea de analize complexe și de mare acuratețe, datele obținute fiind reportate în buletine de analiză în format clasic și digital.

SC BIOSOL psi SRL

este o societate cu capital integral privat, înființată în anul 2000 de către un grup de cercetători științifici în domeniul biotehnologiei, specialiști în epurarea apelor uzate și în analize de laborator fizico-chimice și microbiologice, care își valorifică experiența de peste 25 ani.

Analize uzuale

Analize de apă potabilă, uzată, minerală, apă subterană, de suprafață, apă de cazan, etc conform legilor relevante: Legea 458/02 completată cu Legea 311/04 și Ord. 22/17, HG 352/05 - NTPA001 și NTPA002, HG 1020/05, HG1038/10.
Analize de sol, nămol, levigat, deșeuri conform legilor relevante: Ord. 756/97, Ord. 95/05.
Determinări emisii, imisii, noxe profesionale și nivel de zgomot conform legilor relevante: Ord. 462/93, HG 493/06, HG 1218/06, STAS 12574/87, Legea 278/13.

COMPETENȚĂ PROFESIONALISM EXPERIENȚĂ
Descarcă buletin de analiză

Cercetare și dezvoltare

 • - identificare riscuri de mediu
 • - soluții depoluare ape/soluri
 • - studii de soluție stații epurare

Screening ape uzate (HG 351/05, HG 1038/10)

Servicii de laborator

 • - analize ape potabile/uzate/soluri/deșeuri
 • - analize aer emisii/imisi/pulberi/zgomot
 • - determinări noxe profesionale

Laborator acreditat pentru a efectua analize de Legionella

Servicii de mediu

 • - bioremediere soluri poluate
 • - monitorizare stații de epurare
 • - formare de nămol biologic

Comercializare produse

 • - absorbanți vegetali și sintetici
 • - detergenți industriali biodegradabili
 • - kituri de depoluare, biopreparate

Clienții noștri

Vă prezentăm câțiva dintre clienții noștri: