01-spectrofotometre

Spectrofotometre de absorbție moleculară UV/VIS

Echipament de înaltă rezoluție pentru domeniul spectral de 190 – 1100 nm ce permite determinarea cantitativă a unui număr mare de poluanți din toate tipurile de probe: apă potabilă, apă de suprafață, ape subterane, soluri și deșeuri.02-ft-ir

Spectrofotometru FT–IR

Spectrofotometru în infraroșu cu transformanță Fourier utilizat pentru determinarea conținutului de produse petroliere sau a conținutului total de hidrocarburi din probele de ape uzate și soluri.03-mineralizator
.

.

Mineralizator pentru metale grele

Echipamentul este compus dintr-o unitate de digestive DK6 și o unitate de condensare TMD 6 fiind utilizat pentru mineralizarea probelor de ape uzate, ape subterane și soluri în vederea determinării urmelor de metale prin metode de absorbție atomica în flacără sau cuptor de grafit. Setările de temperatură se realizează cu ajutorul unui programator electronic cu mini-procesor.04-gc-mc

Cromatograf de gaz cuplat la spectrometru de masă (GC-MS)

Cromatograful permite identificarea și determinarea cantitativă a unor clase de poluanți (compuși organici volatilii, BTX, pesticide, hidrocarburi aromatice policiclice (PAH), bifenili policlorurați (PCB) din probele de ape uzate, ape subterane și ape potabile.05-concentrator

Concentrator probe

Echipament utilizat la pregătirea probelor pentru analizele de cromatografie de gaze Permite concentrarea unui număr mare de probe într-un sistem închis cu 2 poziții, foarte sigur, cu semnale acustice și oprirea barbotării gazului în momentul în care evaporarea s-a finalizat, cu recuperarea solventului și ventilatoare cu rotație reglabila, care asigură debitul de gaz în spirală.06-fass

Spectrometru de absorbție atomică în flacără (FAAS)

Spectrometrul este utilizat la determinarea cantitativă a metalelor (cadmiu, plumb, cupru, nichel, zinc, magneziu, calciu, fier, mangan, crom, etc) din toate tipurile de probe: apă potabilă, apă de suprafață, ape subterane, ape uzate, nămoluri, soluri și levigate.07-gfass

Spectrometru de absorbție atomică cu cuptor de grafit (GFAAS)

Spectrometrul este utilizat la determinarea cantitativă a urmelor de metale din toate tipurile de probe: apă potabilă, apă de suprafață, ape subterane, ape uzate, levigate ale probelor solide, nămoluri și soluri. Se pot determina concentrații (de ordinul ppb) ale metalelor, în general cu un ordin de mărime mai scăzute decât cele obținute prin tehnica FAAS.08-cov

.

Analizor portabil de compuși organici volatili prin foto-ionizare (imisii și emisii)

Analizorul este utilizat la determinarea imisiilor și emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea / descărcarea benzinei la terminale și pentru alte surse (flanșe și alte conexiuni, pompe și compresoare, purjări ale instalațiilor, sisteme de degazare, recuperatoare de vapori).09-maxilyzer

Analizor portabil gaze de ardere

Analizorul este utilizat pentru determinarea automată a concentrațiilor de gaze emise din surse fixe (CO2, CO, SO2, NO, NO2).10-vrae

.

Analizor gaze

Analizorul este utilizat la determinarea noxelor chimice din aerul înconjurător – imisii (CO, SO2, NO, NO2, LEL)11-sonometru
.

.

Sonometru integrator portabil

Sonometru performant ce permite determinarea nivelurilor de zgomot în industrie și a nivelurilor de zgomot din mediul înconjurător.12-isostack

Sistem de prelevare izocinetică

Sistemul este utilizat pentru prelevarea probelor de aer din emisii surse fixe în vederea determinării concentrațiilor scăzute de pulberi prin metoda gravimetrică.13-minifid

.

Analizor cu detector de ionizare în flacără (FID)

Analizorul portabil este utilizat pentru determinarea concentrației masice de carbon organic total gazos (COT) în emisiile surselor fixe de ardere și în stare gazoasă sau de vapori prin procesele utilizatoare de solvenți sub formă de carbon organic total (COT).

  • Resurse

  • Contactați-ne